19 ene. 2013

SERGIO CRUZADO - Ginmusika/Donostiakluba
LA MUSICA COMO OFICIO...
En Ginmusica quiero seguir transmitiendo que la música es un oficio...en el que no necesitas estudios profesionales, sino que aprender de otros, de observar, de escuchar y de aportar tu creatividad, como en cualquier taller...Eso me encontré hace 25 años, un oficio hecho en trastiendas... Luego se convirtió en una industria sobredimensionada y arrogante... E intuyo que va a volver a convertirse en algo más pasional, artesanal y cotidiano... Explicaré las ideas que hay en nuestros proyectos...

MUSIKA LANBIDE BEZALA
Ginmusikan musika lanbide bat dela ulertzera ematen jarraitu nahi dugu... non ez dituzun ikasketa profesionalik behar, baizik eta besteetatik ikastea, ikustea, entzutea eta zure kreatibitatea eskaintzea, edozein tailerretan bezala... Honekin aurkitu nintzen ni duela 25 urte, trastiendetan sortutako lanbide bat... Beranduago gaindimentsionatutako industria batean bihurtu zen, industria harroputz batean... Eta berriro zerbait pasionalagoan, artesanalogoan eta egunerokoagoan bihurtuko delakoan nago ni.... Gure proiektuetan dauden ideiak aurkeztuko ditut nik...


No hay comentarios:

Publicar un comentario