21 oct. 2011

Programanía

Gosaria eguneko otordu garrantzitsuena da. Askotan presak direla eta, ez diogu behar bezalako arreta eskaintzen. Coding Katak domeinu ezagunaren problemak dira, programazioaren oinarrizko elementuak eta TDD lantzeko pentsatuak.

Katayunoak bi hauen konbinazioa dira. Binaka ordenagailu eramangarri baten aurrean eserita, kata bat eta programazio lengoaia bat aukeratu eta lasai asko gosal ...tzen da, TDD praktikatu eta ebazteko estrategia hoberenari buruz hausnartzen den bitartean.

Merienda lanegun gogor baten osteko arratsaldean zehar erlaxatzeko unea da.

Coding Dojoak programatzaile talde batek programazio-erronka bat ebazteko elkarrekin lan egiten duten bilerak dira. Helburua ondo pasatu eta trebetasunak hobetzea da.

Merendojoak Katayunoen lehengusuak dira eta hauek osatzen dituzte. Katayunoaren freestyle formatoa ondo dabil katak praktikatzeko, baina ez du leku asko uzten hurbilketa posible desberdinen inguruan eztabaidatzeko.

El desayuno es la comida más importante del día. Muchas veces, por las prisas, no le dedicamos toda la atención que deberíamos. Las Coding Katas son pequeños problemas de dominio conocido, pensadas para practicar los elementos más básicos de la programación y para practicar TDD.

Los Katayunos son la combinación de ambos. Consisten en sentarse por parejas delante de un portátil, elegir una kata, un lenguaje de programación y desayunar tranquilamente y sin las prisas del trabajo mientras se practica TDD y se reflexiona sobre la mejor estrategia para resolverla.

La merienda es el momento para relajarse durante la tarde, después de un duro día de trabajo.

Los coding dojos son reuniones donde un grupo de programadores trabajan conjuntamente para resolver un reto de programación. La idea es pasarlo bien y mejorar sus habilidades.

Los Merendojos son primos hermanos de los Katayunos y los complementan. El formato freestyle del katayuno funciona bien para practicar las katas, pero no deja mucho espacio para discutir y deliberar sobre las distintas aproximaciones posibles.http://katayunos.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario